Prayashchit

Prayashchit, India, 18 February 1977

  • Genre: Thriller
  • Director: Kamal Majumdar

Story

Prayashchit is a 1977 Bollywood film directed by Kamal Majumdar.