Besahara

Besahara, India, 01 January 1987

  • Genre: Romantic
  • Runtime: 135 min
  • Director: B.R. Ishara

Story

Besahara is a 1987 Bollywood family drama film directed by Ishara. It stars Rajan Sippy, Kader Khan, Bharat Kapoor, Shashikala, Priya Tendulkar, Vidyashree.